Sunday, July 12, 2009

PENDIDIKAN POLITIK BAKAL PENDIDIK

Pendidikan politik perlu diaplikasikan ke dalam lembaga pendidikan individu bakal guru. Ianya bukan dalam bentuk propaganda politik praktis yang akan mengarah kepada proses pembusukan intelektual, mematikan intelektual pelajar tetapi ianya adalah pendidikan politik yang sehat dan mencerahkan.

Para siswa baka guru perlu diajak untuk memahami persoalan-persoalan kebangsaan melalui proses pembelajaran yang dialogis dan interaktif. Pendidikan politik juga tidak semestinya dijadikan sebagai materi pelajaran tersendiri. Berhasil sekiranya universiti menanamkan nilai-nilai kearifan politik dan mencerahkan keadilan demokrasi kampus UPSI baik dalam PRK atau ke dalam ranah pemikiran siswa UPSI, dan ianya sudah merupakan sukses tersendiri bagi sebuah lembaga pendidikan seperti universiti.

Melalui penanaman nilai kearifan politik bakal guru ini, semacam itu diharapkan kelak mereka mampu menjadi pemain-pemain pendidikan yang cerdas dan elegan disekolah masing-masing sehingga tidak mudah melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab yang boleh merugikan agama, bangsa dan negara.

Sudah saatnya dunia pendidikan kita mengakomodasi berbagai persoalan yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup masyarakat. Jangan sampai, dunia pendidikan kita berdiri di puncak menara gading kehidupan yang akan mengasingkan anak-anak masa depan negeara ini dari berbagai persoalan sosial yang merosakkan, dihadapi agama, bangsa dan negaranya.

Dengan kata lain, nilai-nilai kearifan dan kesantunan politik bakal guru perlu segera disentuh dan diaplikasikan serta di buka ruang demokrasi kepada pelajar kerana mereka akan ke dalam dunia pendidikan yang disajikan secara integratif ke dalam berbagai mata pelajaran yang relevan.

No comments:

Post a Comment